Chia sẻ kiến thức lập trình

Bắt đầu với EzyFox Server!

1. Tải xuống EzyFox Server

2. Giái nén nó, ví dụ ra thư mục Applications/

3. Khởi động EzyFox Server:

# Trên Windows, hãy chạy lệnh này:
console.bat

# Trên hệ điều hành linux, hãy chạy lệnh này:
./console.sh

4. Tải về dự án mẫu Hello World

5. Giải nén nó, ví dụ ra thư mục Workspace/

6. Bạn hạy di chuyển đến thư mục Workspace/ezyfox-server-example/hello-world/clients/javascript

7. Và mở file index.html bằng trình duyệt bất kì

8. Điền tên của bạn và nhấn connect, vậy là xong, bạn đã khởi động thành công server rồi đó!