Tưởng dễ mà khó

Bài toán phân trang từ xưa đến nay chúng ta đã làm cả tỉ lần rồi, có người thì lấy hết dữ liệu ở database vài nghìn bản ghi ra rồi phân trang. Có người thì dùng skip (bỏ qua) x phần tử ở đầu rồi lấy y phần tử tiếp theo. Nhưng đó là chỉ khi dữ liệu của chúng ta còn ít, khi số lượng bản ghi lên đến hàng triệu như dự án blockchain của bọn mình, thì câu chuyện lại khác. Lúc này những thứ dễ dàng lại trở nên khó khăn, bọn mình đã test thử và đối với bảng có 1 triệu bản ghi thì những trang ở cuối có khi mất đến tận 30 giây, dẫn đến hàng loạt hệ luỵ khác. Vậy nên bọn mình phải sử dụng phân trang theo con trỏ.

Bài toán thực tế

Chúng ta hãy sử dụng dự án quản lý sách để làm ví dụ nhé, cụ thể hơn là tính năng liệt kê danh sách sách đang có. Thông tin sách bao gồm:

public class Book {
  private Long id;
  private Long categoryId;
  private Long authorId;
  private String name;
  private BigDecimal price;
  private LocalDate releaseDate;
  private LocalDateTime releaseTime;
}

Chúng ta sẽ cần sắp xếp sách theo giá theo chiều giảm dần, và nếu có 2 quyển sách cùng giá, chúng ta sẽ sắp xếp theo id theo chiều giảm dần.

Phân trang lười biếng

Đây là kiểu phân trang mà hồi đầu mới đi làm hoặc đối với các dự án dữ liệu dưới 100 nghìn bản ghi hay dùng cho nhanh. Nó chỉ đơn giản là lấy tất cả dữ liệu trong bảng trả về cho UI, còn việc phân trang thế nào thì do UI tự quyết. Code sẽ kiểu thế này:

@DoGet("/book/list")
public List<BookRawResponse> getBooks() {
  final List<BookRawData> dataList = bookService.getAllBooks();
  return dataToResponseConverter.toRawResponseList(dataList);
}
Ưu điểm
 • Nhanh gọn, đơn giản, dễ làm
 • Chúng ta có thể phân trang theo nhiều kiểu: theo số trang hay theo kiểu vuốt, hay kiểu next, previous
Nhược điểm

Đối với những bảng có trên 100 nghìn bản ghi thì việc lấy và trả về dữ liệu cho client là tương đối nhọc nhằn, chưa kể nó nó sẽ block connection của database, dẫn đến trường hợp database server hết khả năng đáp ứng và báo lỗi too many connections

Như chúng ta có thể trên hình, với khoảng 1000 bản ghi sẽ tốn 652ms và 166.2KB, nếu 100 nghìn bản ghi thi sẽ là 16.6 MB, đây là một con số tương đối lớn

Phân trang kiểu offset

Một kiểu phân trang hơi lười biếng 1 chút hay được dùng với bảng có dưới 1 triệu bản ghi đó là dùng offset. Kiểu này sẽ giúp chúng giảm thiểu được số lượng dữ liệu cần lấy, câu lệnh SQL sẽ kiểu:

select * from book offset = n limit = m order by price desc, id desc
Cơ chế hoạt động

Cơ sở dữ liệu sẽ duyệt qua toàn bộ các bản ghi thoả mãn điều kiện cho đến khi gặp bản ghi thứ n sẽ lấy ra m bản ghi và kết thúc câu truy vấn.

Ưu điểm
 • Nhanh gọn, đơn giản, dễ làm
 • Chúng ta có thể phân trang theo nhiều kiểu: theo kiểu vuốt, hay kiểu next, previous
 • Muốn phân trang theo kiểu số trang, chúng ta sẽ cần gọi thực hiện 1 truy vấn count để lấy tổng số bản ghi đang có trong bản.
Nhược điểm

Đối với những bảng có trên 1 triệu bản ghi thì việc lấy những bản ghi ở cuối và trả về dữ liệu cho client sẽ bị chậm vì bất cầu lần truy vấn nào nó cũng phải đi qua tất cả các bản ghi hợp lệ.

Như chúng ta có thể trên hình, với khoảng 16000 bản ghi sẽ tốn 32ms và 1.71KB

Phân trang kiểu con trỏ (cursor)

Đối với những bảng có trên 1 triệu bản ghi, lựa chọn tốt nhất sẽ là sử dụng con trỏ.

Cơ chế hoạt động

Tận dụng cơ chế đánh index mà bản chất là BTree của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ chỉ định vị trí mà chúng ta sẽ chuyển con trỏ đến, hãy xem câu lệnh SQL để mình giải thích rõ hơn nhé:

select * from book e
where e.price > ?0 or (e.price = ?0 and e.id > ?1)
order by e.price desc, e.id desc
limit 100

Bỏi vì chúng ta đã đánh index cho trường priceid rồi nên tốc độ tìm kiếm sẽ là sẽ là O(nlog(n)) nghĩa là dù có 1 tỉ bản ghi thì cũng sẽ mất O(9log(10)) ~ 30 lần tìm kiếm, nó sẽ chỉ cần 1 vài bước nhảy là đến được vị trí bản ghi bắt đầu trang mà chúng ta muốn lấy mà không phải lặp qua tất cả các bản ghi hợp lệ nữa, chính vì vậy mà nó rất nhanh

Ưu điểm
 • Tốc độ rất nhanh, bạn có thể thấy với 16 nghìn bản ghi thì nó cũng chỉ mất 9ms để lấy ra được các bản ghi ở cuối
 • Phù hợp với 2 kiểu phân trang: vuốt và next, previous

Nhược điểm
 • Hơi khó hiểu và khó cài đặt
 • Bạn phải tạo nhiều API để lấy được trang đầu, trang cuối, trang trước, trang sau
 • Không phù hợp với kiểu phân trang theo kiểu số trang

Source code đầy đủ bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

Những lưu ý

 1. Để làm phân trang theo kiểu offset hoặc con trỏ thì điều kiện bắt buộc là chúng ta phải đánh index, nếu không đánh index, tốc độ sẽ không được cải thiện
 2. Nếu bảng của bạn chưa được đánh index nhưng dữ liệu đang có trên 1 triệu bản ghi, hãy cân nhắc đến việc đồng bộ dữ liệu sang một bảng khác đã cài đặt sẵn index, và sử dụng bảng này để lấy dữ liệu phân trang.
 3. Câu lệnh count rất chậm nên bạn không nên phân trang theo kiểu số trang, hãy phân trang theo kiểu vuốt hoặc next, previous

Tổng kết

Với sự gia tăng không ngừng của dữ liệu thì bài toán phân trang cũng sẽ phức tạp theo. Không phải ngẫu nhiên mà tính năng phân trang theo số đã biến mất hoàn toàn khỏi các giao diện của google, thay vào đó là kiểu vuốt, next và previous, đó chính là những ứng dụng của phân trang kiểu con trỏ.

Tuy nhiên với những bài toán đơn giản và dữ liệu ít thì việc lấy toàn bộ dữ liệu về rồi phân trang, hay lấy dữ liệu theo offset cũng không phải quá tồi tệ, hãy áp dụng mềm dẻo để phù hợp với dự án của mình các bạn nhé

Tham khảo

 1. Goolge page token design pattern
 2. Các slack phân trang
 3. Ví dụ trong bài