Không được mắc sai lầm!

Cuộc sống của chúng ta là những ngày lặp đi lặp lại với những hoạt động giống nhau từ thức dậy, ăn uống làm việc nghỉ ngơi và chúng ta không thể thay đổi được nó. Khi đi làm có những quy trình trong dự án với những bước thực hiện mà chúng ta. phải tuân theo để tránh khỏi những sai lầm không đáng có, chúng ta gọi đó là những hành động mẫu hay hành động tiêu chuẩn

Giới thiệu

Không còn nghi ngờ gì nữa, Template Method chính là pattern được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các #design #pattern, từ client đến server, từ ứng dụng nhỏ đến hệ thống lớn. Không có Template Method pattern, có lẽ giờ đây chúng ta vẫn vạ vật với những sơ đồ #lifecycle

Vì sao Template Method pattern lại quan trọng đến như vậy? Chúng ta hãy lấy ví dụ về hoạt động chung của mỗi người trong một ngày nhé:

 1. Thức dậy
 2. Ăn sáng (mọi người nhớ ăn sáng để đảm bảo sức khoẻ nhé)
 3. Làm việc ca sáng
 4. Ăn trưa
 5. Làm việc ca chiều
 6. Ăn tối
 7. Vệ sinh cá nhân
 8. Đi ngủ

Thứ tự của các hoạt động này không thể bị đảo lộn, cũng như chương trình của chúng ta nó phải tuân theo những quy tắc nhất định. Vậy thì làm sao để ép buộc mọi người phải tuân theo thứ tự này? Chính vì vậy chúng ta cần đến Template Method pattern.

Mục tiêu

Template Method pattern ra đời với các mục tiêu sau:

 1. Tạo ra một quy chuẩn bắt buộc các lập trình viên phải tuân theo để tránh lỗi thứ tự gọi hàm
 2. Tạo ra một hàm xử lý chung và gọi đến các hàm có tính chất riêng để tránh duplicate source code
 3. Che dấu đi sự phức tạp của lớp cha, giúp lập trình viên thoát khỏi việc đọc quá nhiều tài liệu

Đối với các thư viện lập trình có vòng đời (#lifecycle) của một đối tượng phức tạp như Android, ReactJS thì việc đưa Template Method pattern vào gần như là điều bắt buộc nếu không muốn các lập trình viên bỏ cuộc, mà ai là người quyết định đến thành bại của 1 framework? Đó chính là chúng ta, những lập trình viên.

Ví dụ

Giả sử chúng ta đang cần mô tả các hoạt động của mọi người ở 2 châu lục, châu Á và châu Âu.

Người châu Á:
 1. Thức dậy: vào lúc 7h
 2. Ăn sáng: với mì
 3. Làm việc ca sáng: trong 4 tiếng
 4. Ăn trưa: với cơm
 5. Làm việc ca chiều: trong 4 tiếng
 6. Ăn tối: với cơm
 7. Vệ sinh cá nhân: tắm, đánh răng
 8. Đi ngủ: lúc 22h
Người Châu Âu:
 1. Thức dậy: vào lúc 8h và đi tắm
 2. Ăn sáng: với ngũ cốc
 3. Làm việc ca sáng: trong 3 tiếng
 4. Ăn trưa: với pizza
 5. Làm việc ca chiều: trong 5 tiếng
 6. Ăn tối: với bánh mì
 7. Vệ sinh cá nhân: đánh răng
 8. Đi ngủ: lúc 23h

Hãy viết code để hiểu chúng ta cần làm gì nhé: Lớp cha, đại diện chung mô tả người:

public abstract class Person {
  public final void actionInAday() {
    wakeUp();
    haveBreakfast();
    workInMorning();
    haveLunch();
    workInAfternoon();
    haveDinner();
    personalHygiene();
    goToSleep();
  }

  protected abstract void wakeUp();

  protected abstract void haveBreakfast();

  protected abstract void workInMorning();

  protected abstract void haveLunch();

  protected abstract void workInAfternoon();

  protected abstract void haveDinner();

  protected abstract void personalHygiene();

  protected abstract void goToSleep();
}

Lớp mô tả người châu Á:

public class Asian extends Person {
  @Override
  protected void wakeUp() {
    System.out.println("wake up at 07:00 AM");
  }

  @Override
  protected void haveBreakfast() {
    System.out.println("have breakfast with noodle");
  }

  @Override
  protected void workInMorning() {
    System.out.println("work in morning about 4 hours");
  }

  @Override
  protected void haveLunch() {
    System.out.println("have lunch with rice");
  }

  @Override
  protected void workInAfternoon() {
    System.out.println("work in afternoon about 4 hours");
  }

  @Override
  protected void haveDinner() {
    System.out.println("have dinner with rice");
  }

  @Override
  protected void personalHygiene() {
    System.out.println("take a shower and brush teeth");
  }

  @Override
  protected void goToSleep() {
    System.out.println("go to sleep at 10:00 PM");
  }
}

Lớp mô tả người Châu Âu:

public class European extends Person {
  @Override
  protected void wakeUp() {
    System.out.println("wake up at 08:00 AM and take a shower");
  }

  @Override
  protected void haveBreakfast() {
    System.out.println("have breakfast with cereals");
  }

  @Override
  protected void workInMorning() {
    System.out.println("work in morning about 3 hours");
  }

  @Override
  protected void haveLunch() {
    System.out.println("have lunch with pizza");
  }

  @Override
  protected void workInAfternoon() {
    System.out.println("work in afternoon about 5 hours");
  }

  @Override
  protected void haveDinner() {
    System.out.println("have dinner with bread");
  }

  @Override
  protected void personalHygiene() {
    System.out.println("brush teeth");
  }

  @Override
  protected void goToSleep() {
    System.out.println("go to sleep at 11:00 PM");
  }
}

Cách sử dụng:

Person asian = new Asian();
Person european = new European();
asian.actionInAday();
european.actionInAday();