Có lẽ đây là thứ tuổi trẻ cần nhất bây giờ, khi những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đều đi ngược lại những gì mà chúng ta mong muốn. Kinh tế suy thoái, công việc bị cạnh tranh bởi AI, giá nhà tăng cao đến mức mà cho dù anh em có tích lũy cả đời cũng chưa chắc mua nổi (trừ khi cha mẹ anh em giàu), chi phí cho học tập của con cái ngày càng tăng, cha mẹ và chính chúng ta cũng đang già đi.
Vậy nên mình muốn viết những thứ mà AI tạm thời chưa viết được. Tuy nhiên mình không cố gắng để làm hài lòng tất cả anh em, vì mỗi người có một góc nhìn và quan điểm khác nhau. Mình chỉ muốn chạm đến được những anh em hàng ngày hàng giờ vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để nói rằng anh em đang không đơn độc, vẫn còn những người như anh em, và chúng ta vẫn còn hy vọng để tạo ra được những bước tiến lớn cho đất nước bằng nội lực của chính mình.
Không thể nói rằng lúc nào chúng ta cũng có suy nghĩ tích cực được, thậm chí cảm xúc thay đổi vui vẻ hay thất vọng cũng đến rất nhanh đối với những người có hoài bão lý tưởng. Có những người tạo ra giá trị cực lớn, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn người và tạo ra một chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hàng triệu người còn bị nói ra nói vào nữa là những người mới đang trên con đường khẳng định bản thân.
Vậy nên cho dù thế nào mình cũng hy vọng anh em luôn giữ kết nối với nhau và vững tâm trên con đường anh em đã chọn để đi đến thành công, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nhưng nhiều hơn thì có thể, cám ơn anh em!