Tìm hiểu qua ChatGPT thì cuối cùng lợi thế của anh em lập trình viên chúng ta vẫn là làm phần mềm (CRUD?), ứng dụng di động, trò chơi casual và quan trọng nhất vẫn là giá thành rẻ.
Anh em có buồn không? Cá nhân mình thì buồn, vì sau ít nhất là 20 năm ngành công nghệ thông tin bùng nổ, và chúng ta vẫn chưa thu hoạch được gì nhiều. Những sản phẩm sáng tạo của các kỹ sư Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi cũng cùng với thời gian đó thì các anh em China đã vượt qua giai đoạn copy, giờ đây là một giai đoạn mới sáng tạo và làm chủ công nghệ của riêng họ, đặc biệt là trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo, tới đây khả năng sẽ là metaverse.
Cá nhân mình nghĩ rằng tuổi trẻ chúng ta cần thay đổi. Chí ít là dám dẫn thân vào những lĩnh vực khó khăn, những cái mà cần 12 thậm chí là 16 tiếng một ngày để nghiên cứu và phát triển. Dám bỏ qua những rào cản, hoài nghi để bắt tay nhau cùng làm ra một thứ gì đó. Chắc cũng chỉ có cách đó thì chúng ta mới sớm phát huy được hết những giá trị của mình và làm giảm đi khoảng cách vói thế giới.
Vẫn biết là làm việc gì cũng khó, tổ chức ra một nhóm không hề đơn giản, phải hy sinh thời gian, tiền bạc, sức khỏe để thực hiện những lý tưởng cho xã hội và có khi chính xã hội lại nói nó là điên rồ, ngu dốt cho đến khi thành công. Nhưng hy vọng là những thay đổi không ngừng của công nghệ cũng sẽ giúp anh em có thêm những niềm tin và cũng là phả hơi nóng vào tương lai của chính chúng ta để chúng ta có thêm động lực phát triển, cùng nhau hợp tác để tạo ra những bước đột phá và giúp đất nước phát triển nhé. Cám ơn anh em!