Ngành công nghiệp phần mềm tại Việt Nam

Phần 1: Mới chỉ là bắt đầu

Công nghiệp phần mềm là ngành sản xuất, khai thác và vận hành các phần mềm. Nguyên liệu ở đây là trí tuệ của con người và công cụ lao động ở đây là các thiết bị phần cứng như máy tính hay các thiết bị di động. Các phân khúc như:

1. Phần mềm doanh nghiệp.
2. Ứng dụng di động,
3. Phần mềm trò chơi điện tử.
4. Phần mềm y tế và chăm sóc sức khỏe.
5. Công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy.
6. Phần mềm IoT.
7. Blockchain.

Nhìn chung Việt Nam đang làm đủ cả, tuy nhiên mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tại sao vậy?

Sau hàng chục năm tham gia vào dây chuyền sản xuất toàn cầu thì Việt Nam vẫn chủ yếu đứng ở vai trò gia công phần mềm và chúng ta vẫn không ngừng tự hào vì điều đó, nó đúng nhưng chưa đủ. Gia công phần mềm chỉ giúp chúng ta nhìn thấy một mảnh của một bức tranh lớn mà thôi, nó tạo ra một cảm giác một nửa an toàn và một nửa bất an. An toàn là khi Việt Nam có nhân công, giá không phải là cao nên chúng ta tin rằng vẫn sẽ có nhiều việc để làm. Bất an là khi chúng ta đạt đến một level nhất định không thấy có level tiếp theo và rất khó để tin rằng mình có thể khởi nghiệp với một sản phẩm nào đó.

Một ngành công nghiệp được hình thành khi chúng ta khai thác được tiềm năng của người để tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, sau đó tạo ra được một thị trường để tiêu thụ sản phẩm đó, cái này chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc thì mới giàu được.

Cũng đã có những tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp ở Việt Nam bắt đầu bỏ ra số tiền cực kỳ lớn trong các lĩnh vực ngân hàng, logistics, viễn thông, ecommerce, elearning, website doanh nghiệp. Tuy chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu nhưng đó là sự khởi đầu tốt để cho những người đi sau có thêm niềm tin rằng Việt Nam là thị trường có cửa để kinh doanh.

Cá nhân mình nghĩ rằng hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm, bây giờ là lúc chúng ta nên suy nghĩ về một ngành công nghiệp chứ đừng mãi để nó manh mún và và xé lẻ nữa!