Học ở đâu (Phần 4) - Học trong một tổ chức mã nguồn mở.
 
 
Phương án học tập này sẽ chỉ dành cho một số rất nhỏ các anh em vượt qua được tất cả các rào cản của bản thân để liên lạc với một dự án mã nguồn mở nào đó để đóng góp. Đối với những dự án đã có từ lâu đời rồi thì thập chí người ta còn chẳng thèm quan tâm anh em là ai (mình đã từng bị như vậy).
Ưu điểm của việc học trong tổ chức mã nguồn mở là:
1. Anh em sẽ được tham gia vào các khóa đào tạo miễn phí, và chắc chắn các khóa đào tạo này sẽ trực tiếp và có tác dụng ngay lập tức với anh em.
2. Anh em sẽ hiểu cực kỳ sâu về các vấn đề về lập trình từ cơ bản đến nâng cao.
3. Được làm việc với những người không phải dạng vừa.
4. Được thấy những sáng kiến thú vị và mới nhất.
5. Được thoải mái đưa ra những sáng kiến.
6. Được thảo luận về các vấn đề kỹ thuật một cách cởi mở, không giới hạn.
7. Được tham gia vào phát triển các dự án mã nguồn mở.
8. Anh em sẽ có một profile đẹp và dễ dàng có được một công việc và một mức lương tốt hơn.
Nhược điểm đó là:
1. Để tham gia vào một tổ chức mã nguồn mở nào đó không dễ dàng, anh em phải có những đóng góp nhất định và cũng phải có kiến thức nền tảng tương đối tốt rồi. Phải soạn thư rồi gửi cho một ai đó trong dự án hoặc tổ chức mã nguồn mở. Nhìn chung, rõ ràng là anh em có năng lực rất tốt, được nhiều người tôn trọng mà giờ phải kiểu như đi xin thì cũng có phần ấm ức. Mình cũng đã từng gửi thư mà có khi người ta còn chẳng thèm đọc.
2. Anh em phải có khả năng tự học cao.
3. Anh em phải kiên trì tìm hiểu vì không phải lúc nào mọi người trong tổ chức cũng có đủ thời gian để hỗ trợ nhau.
4. Anh em cũng phải hỗ trợ các thành viên khác trong tổ chức.
5. Anh em phải làm nhiều việc từ lập trình cho đến làm video hướng dẫn.
6. Anh em có thể không nhận được bất kỳ khoản tiền trợ cấp nào.
Nhìn chung đây không phải là một phương án học tập phổ biến, và anh em cũng nên coi đây là một phương án có thể được thì tốt mà không được thì thôi vậy là ổn nhất.