Đó là việc mong muốn quá nhiều thứ cùng một lúc. Ngoài sách thì mình cũng tâm sự với anh em đủ thứ. Các anh em mong muốn nhiều cũng như mình trước kia, phải fullstask, phải có nhà, có xe, có vợ, có 1 đến 2 con, có cân bằng cuộc sống, vân vân và mây mây. Đây đều là những mong muốn cơ bản của mọi con người ở mọi quốc gia chứ không chỉ riêng ai cả.
Tuy nhiên ở xã hội hiện đại, chênh lệch giàu nghèo là vấn đề thực sự nhức nhối, có những người có hàng nghìn tỉ, nhưng cũng có những người không một xu dính túi, thậm chí là nợ nần chồng chất. Cho nên thật khó để tất cả mọi người đều đạt được mọi thứ giống nhau.
Vậy nên cá nhân mình nghĩ rằng anh em buộc phải chọn cho mình một mục tiêu cụ thể. Học anh em cũng cần học một ngôn ngữ lập trình cụ thể trước, làm một lĩnh vực cụ thể trước cho thật tốt cái đã rồi hãy tính sau. Phát triển theo mô hình chữ T nghĩa là thực sự giỏi nhất chuyên nghiệp nhất một cái rồi đến thời điểm phù hợp thì tìm hiểu rộng ra.
Các anh em nếu đang muốn làm fullstack thì đừng, hãy làm thật giỏi BE hoặc FE cái đã. Nếu anh em muốn trở thành nhà thiết kế hệ thống chuyên nghiệp, thì trước tiên hãy giỏi lập trình cái đã.
Đặc biệt là đừng nghĩ đến cân bằng cuộc sống vội, nếu anh em xuất thân nghèo khó như mình thì hãy xác định là sẽ không bao giờ có ngày nghỉ thực sự. Ngoài luôn theo đuổi một mục tiêu thì còn phải theo đuổi một lý tưởng sống nào đấy cũng là điều vô cùng quan trọng.